Autoskola TYMY Nove Zamky - logo

O nás

Sme autoškola s dlhoročnými skúsenosťami od roku 1991 a viac než tisíckou spokojných zákazníkov. Kurzami Vás radi prevedú dvaja inštruktori – Tibor Štrba a Peter Štrba, vo vlastnej učebni, na autocvičisku a na vozidlách značky Opel Corsa.

Okrem kurzov pre nových uchádzačov o vodičské oprávnenie poskytujeme i kondičné jazdy a doškoľovacie kurzy na skupinu B.

Naše výhody

O kurze

Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B je možné už ako 16 ročný. Avšak záverečnej skúšky na skupinu B sa zúčastníte až po dovŕšení 17. roku života. Výcvik trvá maximálne 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu.

Vodič, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením 18. roku života, môže viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov.

Obsahová náplň teoretických hodín sa týka vysvetlenia aktuálneho zákona o cestnej premávke a súvisiacich predpisov - pravidlá cestnej premávky, značky, križovatky, konštrukcia vozidla, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy.

Pre praktický výcvik autoškola pridelí žiakovi svojho inštruktora, ktorý Vás bude sprevádzať celým praktickým výcvikom. Zmeniť inštruktora v priebehu výcviku je možné.

Samotným jazdám v cestnej premávke predchádza výuka na autocvičisku, na ktorom získate základné zručnosti ktoré sú potrebné na vedenie motorového vozidla. Zároveň je to veľmi pohodlný spôsob ako sa vyhnúť stresu z rušnej premávky pri prvých lekciách. Ďalšou fázou praktického výcviku sú jazdy priamo v cestnej premávke, ktoré prebiehajú formou individuálnych jázd, kedy sa na výcviku zúčastňuje iba jeden žiak.

Záverečná skúška

Samotná záverečná skúška prebieha v autoškole za účasti skúšobného komisára. Potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a musia byť autoškole vrátené požičané študijné materiály a token. Žiadateľ o vodičské oprávnenie má nárok na jednu riadnu a 2 opravné skúšky. Skúška začína 1.etapou- písomným testom z pravidiel cestnej premávky, ďalej pokračuje 2.etapou na autocvičisku kde sa vykoná i ústna skúška z náuky o kontrole vozidla pred jazdou a možné poruchy na vozidle. Posledná časť záverečnej skúšky je 3.etapa -jazda v premávke so skúšobným komisárom vo vozidle. Ak Vám skúšobný komisár oznámi, že ste vyhoveli, dozviete sa ďalšie podrobnosti o vystavení vodičského oprávnenia.

Pokiaľ ste skúšku nezvládli, máte možnosť ísť na opravnú skúšku. Opravné skúšky je možné vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch, najneskôr do 6 mesiacov od riadnej skúšky.

Uchádzač musí mať v deň skúšky ukončený teoretický aj praktický výcvik a kurz prvej pomoci.

Inštruktor - Peter Štrba

Inštruktor - Tibor Štrba

Tibor Štrba AUTOŠKOLA TYMY IČO 43962955 S.H. Vajanského 5659/4 94001 Nové Zámky
Created by Peter Daniš Responsive design based on Bootswatch Solar. Icons from Font Awesome. Web fonts from Google.